+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Ruta edàfica al Parc Agrari de Sabadell

El proppassat diumenge dia 11 de febrer de 2018 es va celebrar al Parc Agrari de Sabadell una jornada organitzada per l’Ajuntament de Sabadell i la Unió Excursionista de Sabadell amb la col·laboració de la Secció de Sòls de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

El motiu de la trobada era una plantada d’arbres a la finca del Parc Agrari que ara gestiona el propi Ajuntament de Sabadell, entitat  que té l’objectiu de mantenir en explotació agrària la zona, amb criteris de conservació d’aquest patrimoni i en  vistes a la difusió del coneixement del món agrari als ciutadans.

El Parc Agrari és l’espai que ha quedat com a representatiu del que fou el paisatge de la comarca i que conserva encara en l’àmbit dels sòls una bona representativitat de les tipologies edàfiques de la zona (zones de fons de riera amb antics regadius, vessants forestals, vessants de pendent lleu intensament conreades i zones enlairades de sòls forestals). La zona gaudeix ara d’una especial protecció normativa.

Es va procedir a fer un itinerari edàfic d’àmbit divulgatiu amb diversos grups reduïts i explicació del paisatge, agricultura, tipologia de sòls, observació amb barrina del perfil edàfic i característiques essencials dels sòls en cada punt. Les explicacions van estar dirigides per Miquel Aran, coordinador de la Secció de Sòls de la ICEA.

Els assistents varen considerar de molt interès els circuit edàfic i es considera la possibilitat de consolidar a efectes educatius aquests itineraris en el marc del Parc Agrari.

Miquel Aran
Coordinador Secció de Sòls de la ICEA