+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Barcelona, 7 de juny de 2018

Organitzen: Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF),Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS). Participa Eurofins

L’objectiu d’aquesta jornada és debatre el paper dels sòls agrícoles com a embornal de carboni, fet que determinarà el seu paper en la mitigació del canvi climàtic. Aquest debat ha d’incloure necessàriament la identificació de possibles actuacions de futur en la caracterització i protecció del sòl com a recurs. En la jornada, es farà una doble presentació:
La Base de dades i Sistema d’Informació dels Sòls de Catalunya (BDSISCat), que s’està desenvolupant des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que es pot consultar al portal Geoíndex de l’ICGC.

El nou Mapa digital d’estocs de Carboni als sòls agrícoles de Catalunya, escala 1:500.000, realitzat en el marc d’un conveni de col·laboració entre l’ICGC, el DARP, l’IRTA, el CTFC i el CREAF per a la realització d’un estudi d’estimació dels estocs de carboni als sòls agrícoles de Catalunya.

Una jornada adreçada a professionals de l’administració, del món empresarial i de l’àmbit acadèmic interessats en els aspectes del canvi climàtic, els sistemes agrícoles, i la protecció del sòl com a recurs, amb un èmfasi especial en l’aplicació de l’estratègia ‘4 x 1000’ de la COP21 i 22.

Programa