+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

1a circular: 2n Congrés del Món de la Masia: Passat, Present i Futur del Territori Rural Català

Barcelona,17, 18 i 19 març de 2019

Organitza: ICEA i Comissió permanent del congrés, a través de la secció d’Història rural.

L’any 2015 un grup de persones procedents d’entitats amb vincles en el món rural de la masia, entre les quals universitats, centres de recerca, sindicats de pagesos, grups Leader i col·lectius d’arquitectes, i amb l’interès comú de la realitat rural catalana centrada en el món de la masia, van impulsar el I Congrés del Món de la Masia, en el qual van participar prop de tres-centes persones.

Continuant aquest interès, convoquem un segon congrés per a l’any 2019 i l’estructurem en tres blocs: territori i demografia, economia, i governança.

L’esperit del congrés és obrir un debat sobre aquests temes i posar èmfasi en alguns elements que es van tractar d’una manera molt tangencial en l’edició anterior. L’actualitat implica, d’una manera molt notable, l’adaptació al canvi climàtic per afrontar tant les sobrepoblacions d’espècies cinegètiques com l’adaptació dels cultius i usos de la terra.
El canvi climàtic també està forçant noves formes de recerca per a controlar les despeses d’aigua amb reg de precisió, control de plagues, nous conreus o l’ús d’energies renovables.

Primera circular

Més informació: www.congres-masia-territori.espais.iec.cat   /   congresmasia.icea@iec.cat

Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur

El 24 d’octubre se celebrà la jornada Intervencions i usos actuals a la masia, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) i de la qual us facilitem l’enllaç de la gravació de l’acte.

L’objectiu d’aquesta jornada tècnica era presentar els elements necessaris per a preparar una masia construïda anys i segles enrere i destinar-la a nous usos.

El primer bloc es dedicà a l’evolució constructiva de la masia al llarg dels segles, al reconeixement de l’estat actual de la construcció i l’aixecament de plantes i seccions de l’edifici.

El segon bloc es dedicà als materials que s’usen en aquestes obres.

Les intervencions de la tarda es van dedicar a mostrar exemples concrets de masies destinades al turisme rural o a altres nous usos.

Aquesta jornada fou organitzada per: Sónia Loewe i Jordi Xiqués del Departament de Representació Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Joan Ramon Rosell del Departament de Construccions Arquitectòniques II de la UPC; Victòria Bassa de l’associació Monumenta; Marta Urbiola i Manel Julià de l’Agrupació d’Arquitectec per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic; Oriol Rosselló de l’associació GRETA; Isidre Pastor, arqueòleg i Assumpta Serra, coordinadora de la Secció d’Història Rural de la ICEA.

Imatges de la jornada

 

Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur

24 d’octubre de 2017, Barcelona.
Institut d’Estudis Catalans, sala Prat de la Riba.
Organitza: Secció d’Història de la ICEA i Congrés Masia-Territori

Entre la comunitat d’arquitectes s’ha plantejat la necessitat de posar al dia el confort d’un mas segons els requeriments contemporanis. Cal prioritzar el material de proximitat, tal com passava abans de la facilitat de transport actual? Una part de la comunitat d’arquitectes considera que amb aquesta autolimitació es reforça l’escala territorial i social que sostenen les tècniques tradicionals. És acceptada aquesta tendència?

 

Programa

 

Inscripció
Per participar cal que us inscriviu, gratuïtament, per mitjà del formulari http://www.iec.cat/jornades/masia2017.asp
• Inscripció general: GRATUïTA
• Recepció d’inscrits de 8.30 a 9.00 h.
• Inici de la jornada 9.00 h..

 

La masia ha anat experimentant canvis i adaptacions al llarg de segles d’existència. Començant amb l’ampliació per a separar l’habitatge de les persones, de la zona destinada als animals, al segle XII, juntament amb la incorporació del forn de pa quan el conreu dels cereals fou suficient; l’ampliació dels espais interiorsi la construcció d’un pis superior, quan la tècnica del gòtic va permetre que la població utilitzés aquests recursos.

Aquest procés evolutiu continuà en el segle XIV amb la diversificació d’espais interiors entre la cuina, el menjador…, fins a culminar amb la tipologia ja tipificada de la masia del segle XVI de tres cossos i tres pisos.

La prosperitat econòmica del segle XVIII va comportar una ampliació de la masia, afegint-hi un cos, generalment a la part del davant, de tres pisos i amb grans balconades; incorporació d’esglesietes privades; separació d’espais interiors, entre les habitacions de les minyones i les dels mossos amb materials secundaris i ampliació de zones de magatzem com el celler o el graner.

En cada moment històric, la construcció ha utilitzat la forma constructiva i els materials que hi havia en aquell moment: segle XI paret seca; quan l’argamassa es va generalitzar, es construí amb parets més primes i, s’introduïren obertures i les teules afavorí la construcció de dos pisos.

La construcció de noves masies en el segle XX ha adaptat els elements bàsics propis de les cases d’aquest segle, com ara els banys i les cuines amb electrodomèstics. Totes aquestes construccions s’han fet segons la tecnologia i els materials que l’utilitzen actualment.

Quan es volen fer rehabilitacions o restauracions de masies edificades en temps anteriors, fetes amb els elements i lesformes constructives corresponents, el debat es produeix sobre la manera com s’han de fer. Què interessa més, fer-les imitant o utilitzant els materials antics o bé aprofitar les millores que aporten els nous materials? Si s’utilitzen els nous, cal mostrar clarament la diferència respecte de la resta?

L’Administració catalana intenta marcar directrius en cada un d’aquests aspectes, com l’ordenament recollit en el «Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable» o altres lleis com ara la Llei del sòl. Moltes d’aquestes normes són molt restrictives. Així, recentment, s’ha aprovat la modificació de l’article 50 de la Llei del sòl i sembla que per a tramitar llicències d’obres en masies sense ampliació o canvi d’ús no caldrà passar per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Entre la comunitat d’arquitectes s’ha plantejat la necessitat de posar al dia el confort d’un mas segons els requeriments contemporanis. Cal prioritzar el material de proximitat, tal com passava abans de la facilitat de transport actual? Una part de la comunitat d’arquitectes considera que amb aquesta autolimitació es reforça l’escala territorial i social que sostenen les tècniques tradicionals. És acceptada aquesta tendència?

Aprofitant les solucions constructives d’altres cultures edificatives, el resultat final ha d’harmonitzar amb el paisatge físic i cultural del lloc. A partir del coneixement que s’obtindrà de les diferents exposicions sobre aquests temes volem que el debat esdevingui la part essencial d’aquesta jornada.

Programa

Inscripció
Per participar cal que us inscriviu, gratuïtament, per mitjà del formulari http://www.iec.cat/jornades/masia2017.asp
Inscripció general: GRATUïTA
Recepció d’inscrits de 8.30 a 9.00 h.
Inici de la jornada 9.00 h..

Sortida MASIA I TERRITORI – Visita al món de la masia del Solsonès: la Vall d’Ora

Dia: dissabte, 25 de març de 2017

Món de la masia, l’any 2015 es va realitzar el 1r congrés del món de la masia a Catalunya.

Per tal de complementar les activitats del congrés es plantegen visites a territori, amb la finalitat de conèixer el món de la masia i la voluntat de copsar els valors d’escala territorial i social propis del mas i la masia a Catalunya.

En les sortides es visiten masies seleccionades pel seu valor patrimonial i també per conèixer els diferents processos productius que sustentaven els masos i com s’estan adaptant als requeriments actuals de vida, explotació agroramadera, usos turístics, alternatius.

Consulteu el programa i els detalls de la inscripció a l’enllaç SORTIDA MASIA I TERRITORI

I Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori català

Data: 11, 12 i 13 de març del 2015

Lloc: a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

Ja està disponible la web del I Congrés del món de la masia: passat, present i  futur del territori català.

La Secció d’Història Rural de la ICEA organitza el març del 2015 el I Congrés del món de la masia: passat, present i  futur del territori català,  amb  l’objectiu de ser un punt de trobada de diferents disciplines i mirades sobre temes relacionats amb el món rural, centrat en la masia i el territori.

Trobareu informació actualitzada la web del congrés http://congres-masia-territori.espais.iec.cat/

Més informació  Tríptic _Congrés Masia

Pòster  Cartell Congrés Masia

Assumpta Serra, coordinadora de la secció d’Història Rural