+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Presentació

Es recullen aquí els treballs presentats en el curs: “Introducció als boscos de la mediterrània : situació actual i perspectives “ organitzat per la Secció Forestal de la ICEA dins del marc de l’Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona a l’any 2009. Fins el moment és un tema poc tractat a escala mediterrània i que va requerir un estudi especialitzat, ja que en una gran part es tracta de boscos de molt baix rendiment econòmic i que presenten unes problemàtiques molt diferents a la dels boscos productius del centre i nord d’Europa.
Amb l’objectiu de fer una “radiografia” als boscos de la mediterrània, la informació recollida en el curs és molt amplia; dóna una visió global de la geografia i condicions climatològiques de la mediterrània i descriu les característiques forestals de tots i cada un dels països de la zona amb un gran detall d’estadístiques. A destacar, que es van tractar en profunditat els temes de l’economia i polítiques forestals seguides als diferents països de la mediterrània, i de les perspectives de futur d’aquests boscos. També es faciliten dades històriques i actuals sobre la importància geopolítica de la zona, que cada dia pren una major importància. Per tot l’indicat, creiem que es d’alt interès posar a disposició dels tècnics del sector i del públic en general les informacions que es van recollir en el curs, en un primer moment a través del web de la Icea, amb voluntat de que quan sigui possible es recullin en una publicació.


Josep Maria Vives

President de la ICEA

1. Introducción a la geografía del Mediterráneo

2. Los bosques de Africa Septentrional

3. Los Bosques del Medio Oriente

4. Los bosques de Europa Oriental y Turquía

5. Los bosques de Europa Occidental

6. La política forestal en el Mediterráneo

7. Importancia económica del sector forestal en el Mediterráneo

8. Geopolítica del área del Mediterráneo