+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Forestal

Coordinador: Ramon Enric Pintó i Vilella

La Secció de Forestal tracta les diferents temàtiques del bosc i la superfície forestals i les activitats que si relacionen. Les seves finalitats són l’estudi, el foment de la investigació, la difusió de coneixements sobre la silvicultura, l’organització d’esdeveniments i la relació amb altres institucions.

Activitats de la Secció

Grup de debat sobre polítiques forestals

Fòrum Forestal de Barcelona

Setè Fòrum Forestal de Barcelona

Aula de silvicultura mediterrània de Barcelona. Introducció als boscos de la mediterrània: situació actual i perspectives.