+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Forestal

Coordinador: Ignasi Castelló Vidal

La Secció de Forestal tracta les diferents temàtiques del bosc i la superfície forestals i les activitats que si relacionen. Les seves finalitats són l’estudi, el foment de la investigació, la difusió de coneixements sobre la silvicultura, l’organització d’esdeveniments i la relació amb altres institucions.

Activitats de la Secció

Grup de debat sobre polítiques forestals

Fòrum Forestal de Barcelona

Aula de silvicultura mediterrània de Barcelona. Introducció als boscos de la mediterrània: situació actual i perspectives.