+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Juntes anteriors

Presidents
Puiggròs i Jové, Josep M. (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988)
Ràfols i Casamada, Joan (2003 -2004-2005-2006-2007- 2008)
Vilà-Hors, Joan Pere (1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-
2000-2001-2002)
Vives de Quadras, Josep M. (2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016)
Sala i Casarramona, Jordi (2017)

Vicepresidents
Bonet i Sarís, Lluís (1979)
Castelló i Vidal, Joan Ignasi (1980-1981)
Lletjós i Castells, Ramon (1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003)
Palet i Casas, Joan (2004-2005-2006-2007-2008)
Porta i Casanelles, Jaume (1982-1983)
Puiggrós i Jové, Josep M. (1989-1990-1991-1992-1993)
Reguant i Fosas, Francesc (2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016)
Teixidor i Albert, Narcís (1984-1985-1986-1987-1988)
Torres i Güell, Ester (2016-2017)

Secretaris
Belsa i Llort, Josep-Ramon (1993-1994-1995)
Isart i Sabi, Joan (1979-1980-1981-1982)
Jové i Alsina, Ester (2009-2010-2011-2012-2013-2014)
Montaner i Giró, Josep (1983-1984-1985-1986-1987-1988)
Montserrat i Codorniu, Manuel (1989-1990)
Queralt i Mitjans, Josep (1991-1992)
Reguant i Fosas, Francesc (1996-1997)
Ros i Saques, Joaquim (2015-2016-2017)
Tehàs i Puig, Albert (1998-1999-2000-2001-2002-2003)

Tresorers
Alfranca i Burriel, Oscar (2004 al 2008)
Argemí i Relat, Josep (1996-1997-1998-1999)
Ariño i Armengol, Jordi (1991-1992-1993)
Barberà i Gayoso, Claudi (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985)
Isart i Sabi, Joan (1988)
Joan Cercòs i Giralt (2001-2002)
Juste i Andrès, Tomàs (1989-1990)
Maza i Ramoneda, Antoni (1994-1995-2000)
Palet i Casas, Joan (1986-2003)
Pocino Penalva, Santiago (2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
Sugrañes i Alsina, Josep M. (1987)

Delegat/da de l’IEC
de Bolòs i Capodevila, Oriol (del 1984 al 1993)
Vigo i Bonada, Josep (del 1994 al 2007)
Durfort Coll, Mercè (del 2008 al 2017)
Vallès i Xirau, Joan (des de 2017)

Vocals
Alcañiz i Baldellou, Josep M. (1989-1990)
Alibes i Rovira, Nazari (1979)
Alibes i Rovira, Xavier (1979)
Aragay i Beneria, Manuel (1986-1987-1988)
Badosa i Castany, Ramon (1979-1980)
Barberà i Gayoso, Claudi (1986-1987-1988-1989-1990-1993-1996-1997-1998-1999-2000)
Bech i Borras, Jaume (1980-1981)
Bernat i Juanos, Carles (1979-1980-1981-1982-1983-2006-2007-2008)
Beunza i Vazquez, Josep (1984-1985-1986-1987)
Bonet i Sarís, Lluís (1980)
Cabrero i Saenz, Eugeni (1980-1981)
Casal i Bataller, Joaquim (1979-1980-1981)
Casals i Nogués, Lluís (1982-1983)
Castelló i Vidal, Joan Ignasi (1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990)
Chesa Marro, M. José (2009-2010-2011-2012-2013)
Danés i Ribalta, Ricard (1984-1985-1986-1987-1988)
Espelta i Guardia, Josep M. (2012-2013-2014-2015)
Espinach i Grau, Ramon (1984-1985-1986-1987-1988)
Estrada i Arimon, Ricard (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985)
Felipó i Uriol, Maria Teresa (1991-1992-1993)
Folch i Castell, Carles (2014-2015)
Font i Plana, Raül (1988-1989-1990)
Godes i Faura, Emili (1984-1985)
Isart i Sabi, Joan (1983-1984-1985-1986-1987-1991-1992-1993-1994-1995-1997)
Izquierdo i Casas, Josep (1987-1988-1989-1990)
Jacas i Benages, Anna (1989-1990-1996-1997-1998-1999-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013)
Jané i Torras, Gerard (1987)
Lletjós i Castells, Ramon (1989-1990)
Montaner i Giró, Josep (1979-1980-1981-1982)
Montserrat i Codorniu, Manuel (1989-1990)
Mulné i Munné, Francesc (1989-1990)
Nadal i Puigdefàbregas, Martí (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986)
Palet i Casas, Joan (1981-1982-1983-1984-1985-2002)
Parés i Casanova, Pere Miquel (1989)
Parrell i Granell, Julià (1988-1989)
Peix i Massip, Andreu (1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987)
Plaixats i Boixadera, Josefina (1998-1999-2000-2001)
Planas i Güell, Joan (1991-1992)
Poch i Ymbert, Josep M. (1981-1982-1983)
Pocino i Peñalba, Santiago (1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997)
Porta i Casanelles, Jaume (1979-1980-1981-1984-1985-1986-1988)
Puig i Miralles, Eduard (1980-1981)
Puig i Rodriguez, Salvador (1988-1989-1990)
Puiggrós i Jové, Josep M. (1994-1995)
Ràfols i Casamada, Joan (1994-1995-2000-2001-2002)
Ribas i Besalú, Narcís (1988)
Romero del Castillo, Roser (1989-1990)
Romeva i Manadé, Jordi (1986-1987)
Rosell Foxà, Jordi (2014-2015)
Salleres i Marcó, Josep M. (1982-1983-1984-1985-1986)
Saus i Arús, Joan (1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Soler González, Daniel (2009)
Soliva i Torrentó, Montserrat (1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990)
Taberner i Palou, Andreu (1982-1983)
Teixidor i Albert, Narcís (1982-1983)
Ticó i Maluquer, Jordi (2000-2001-2002-2003-2004)
Torres Guëll, Ester (2006-2007-2008-2009-2010-2011)
Ubia i Aguiló, Albert (1979)
Valls, Rafel (1979)
Vidal i Arderiu, Eduard (2017)
Vilà-Hors, Joan Pere (1988-2003-2004)
Villamuera i González, Miquel Àngel (1986-1987)
Ylla i Janer, Lluís M. (1989-1990)

Coordinadors de seccions
Alcañiz i Baldellou, Josep M.(1996-1997-1998-1999-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Aran Mayoral, Miquel (2016-2017)
Anglès Sedó, Joan (2012-2013-2014-2015-2016)
Barberà i Gayoso, Claudi (1991-1992-2001-2002)
Bassets i Pagès, Joan (1996-1997-1998-1999-2000-2001)
Bosch i Bellver, F. Xavier (2000)
Camps Masich, Joaquim (2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
Castelló i Vidal, Ignasi (1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2016-2017)  Cartañà Pinén, Jordi (2017)
Cortés i Lucas, Empar (1991-1992-1993-1994-1995)
Domingo i Olivé, Francesc (2003-2004-2005-2006-2017)
Espelta i Guardia, Josep M. (2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2208-2009-2010)
Francès Tudel, Gemma (2009- 2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Garriga i Pujol, Jaume (2017)
Isart i Sabi, Joan (1996-1998-1999)
Jacas i Benages, Anna (1993-1994-1995)
Lletjós i Castells, Ramon (1991-1992-1993)
Miquel i Puigdemasa, Antoni (1991-1992)
Montaner i Giró, Josep (1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004)
Montasell i Dorda, Josep (1996-1997-1998-1999)
Ortiz i Perpinyà, Oriol (2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007)
Ordóñez, Salvador (2021-2023)
Plaixats i Boixadera, Josefina (2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
Puiggrós i Jové, Josep M. (1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
Roda i Noya Raimon (2005-2006-2007)
Pujol i Roig, Eva (2000-2001-2002)
Rebollo San Miguel, Iñigo ( 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Reguant i Fosas, Francesc (1993-1994-1995)
Riera i Mora, Jordi (2003-2004-2005)
Roda i Noya, Raimon (2000-2001-2002-2003-2004-2005)
Serra i Clota, Assumpta (2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016)
Soler González, Daniel (2010)
Ticó i Maluquer, Jordi (1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999)
Villarreal i Moreno, Josep (1991-1992)
Vives de Quadras Josep M. (2005-2006-2007-2008)

Delegats Territorials de la Junta
Aran Mayoral, Miquel (2017)
Delclós i Suñer, Sebastià (1998-1999-2000-2001-2002)
Font i Plana, Raül (1998-1999-2000-2001-2002)
Fort i Marsal, Maria Francesca (2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Nadal Roquet-Jalmar, Montserrat ( 2014-2015-2016-2017)
Llovet i Roqué, Vicenç (2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
Planas i de Martí, Santiago (1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016)
Aran Mayoral, Miquel (2017)