+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Ramaderia

Coordinadora: Josefina Plaixats

La Secció de Ramaderia tracta de facilitar la difusió d’informació científica, tècnica i socioeconòmica de la producció animal i, de manera especial, de la situació que té a Catalunya. Inclou també els aspectes que se’n deriven, com sanitat pública, impacte ambiental, benestar animal, qualitat dels productes i sostenibilitat. A la Secció s’hi troba personal expert en agricultura, ramaderia, veterinària, agronomia, biologia forestal, ciències ambientals i estudiants de diversa formació.

Des dels àmbits científic, tècnic i professional, duu a terme les activitats següents:

• Organitza conferències, jornades, taules rodones i debats sobre temes i successos d’actualitat.
• Promou l’elaboració de projectes de final de carrera, treballs de recerca i tesis doctorals relacionats amb l’activitat ramadera sostenible.
• Participa en l’organització de congressos d’àmbit estatal i internacional.
• Orienta i dóna suport a aquelles iniciatives que poden ajudar en el desenvolupament tècnic, econòmic i social agraris i en altres finalitats que es consideren d’interès per a les persones associades, dins l’esperit de la institució.

La Secció de Ramaderia té relació permanent amb l’Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) i amb la European Association of Animal Production (EAAP).

Activitats de la Secció