+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Agricultura i Medi Ambient

Coordinador: Francesc Domingo

Per exclusió dels àmbits propis d’altres seccions, el de la Secció d’Agricultura i Medi Ambient comprèn l’estudi del conreu de cereals, lleguminoses i farratges, horta, fruita i fruita seca, cítrics, olivera i tot el que fa referència a les labors culturals, la mecanització, l’adobatge, la poda, la recol·lecció, la conservació, la transformació i la comercialització d’aquests conreus.

La Secció organitza visites de camp per a conèixer produccions o zones de producció característiques o emblemàtiques de Catalunya, com poden ser les diverses denominacions d’origen protegides o les indicacions geogràfiques protegides. També s’imparteixen conferències i debats sobre temes relacionats amb l’àmbit de la Secció.

Activitats de la Secció