+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Jardineria i Paisatgisme

CoordinadorJordi Cartañà i Pinén

En l’assemblea del 2017 es va aprovar el canvi del nom de la Secció Plantes Ornamentals pel de Jardineria i Paisatgisme. Aquesta denominació ens permet un més gran abast del coneixement, la cura i l’estudi de les plantes ornamentals, fent-ho també extensiu al seu hàbitat, entorn, i sobretot a la història dels jardiners i paisatgistes, així com al passat, al present i al futur dels jardins públics i privats.

Els objectius de la Secció són els següents:

  • Estudiar i fer recerca sobre el passat i el present de l’horticultura ornamental i la jardineria als Països Catalans.

  • Vetllar per la preservació del patrimoni  jardiner, així com crear opinió pública sobre la importància que té.

  • Impulsar  sinergies entre la comunitat científica i el sector de la jardineria i horticultura ornamentals.

  • Divulgar i promoure la jardineria i l’horticultura ornamental a través de publicacions, conferències i exposicions, entre altres mitjans.

Amb aquestes finalitats s’ha posat en marxa un espai web titulat:

Jardins i jardiners. Art, ciència i ofici als Països Catalans

 

Activitats de la Secció