+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Societat Catalana de Patologia Vegetal

Coordinadora: M. Isabel Trillas

La Societat Catalana de Patologia Vegetal (SCPV) neix amb la finalitat de disposar d’una estructura estable d’intercanvi científic, que permeti millorar el coneixement mutu i incrementar la col·laboració entre els diferents actors de la Patologia Vegetal a Catalunya. També vol proveir informació al sector agrícola i forestal, en particular, i a la societat catalana, en general, sobre aspectes científics de la Patologia Vegetal que siguin d’interès econòmic i social. Un altre dels seus objectius és fomentar, facilitar i difondre els treballs de recerca relacionats amb la Patologia Vegetal, en els àmbits d’interès acadèmic, professional i social, així com potenciar la recerca i millorar la docència en el camp de la Patologia Vegetal a Catalunya.

Per aconseguir aquests objectius, la SCPV organitzarà jornades, reunions científiques i tractarà, pels mitjans al seu abast, d’estimular el contacte entre els fitopatòlegs catalans, així com entre aquests i altres científics de branques afins, nacionals i internacionals, i de tothom que senti interès per la Patologia Vegetal.

President: Josep Usall (IRTA)
Vocals: Isidre Llorente (Universitat de Girona), Jordi Luque (IRTA), F. Xavier Sorribas (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Isabel Trillas (Universitat de Barcelona)