+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Protecció vegetal

Coordinadora: Montserrat Martí

La importància que té la protecció vegetal transcendeix a tots els aspectes de l’agricultura i els seus productes ja que la seva comesa és assegurar a les plantes conreades l’absència de plagues i malalties, evitant la seva presència i, en tot cas, disminuint o anul·lant les seves conseqüències. També s’ocupa dels reguladors del creixement, que milloren la qualitat i la presentació dels fruits.

La Secció organitza regularment tertúlies sobre temes d’interès que proposen els mateixos assistents. Les tertúlies consten d’una exposició i un debat posterior.

Activitats de la Secció