+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Sòls

Coordinador: Miquel Aran

La Secció de Sòls vol ser un punt de trobada per aquelles persones interessades en la protecció del sòl i en el seu ús sostenible. Ofereix informació i organitza activitats relacionades amb aquest recurs natural, des de una perspectiva acadèmica, professional, tècnica o de divulgació. Agrupa edafòlegs, agrònoms, forestals, naturalistes, ambientòlegs i d’altres professionals interessats en els nostres sòls, així com estudiants que volen completar la seva formació en aquest àmbit.
Promou l’estudi dels sòls de Catalunya per a un millor aprofitament del seu potencial o per a la seva conservació. Entre les activitats desenvolupades podem esmentar:

• Sortides de camp (Transcatalonia) per promoure el coneixement dels sòls de Catalunya.
• Conferències, simposis i debats sobre temes actuals relacionats amb els sòls.
• Recolzament a estudis de sòls concrets pel seu valor agrari o ambiental.
• Estímul a la realització de tesis o projectes final de carrera que tractin de problemes relacionats amb els nostres sòls.
• Intercanvi d’informació tècnica, científica o de divulgació entre els socis.
• Publicació de treballs d’àmbit o interès local en Quaderns i Dossiers Agraris.

La Secció de Sòls manté una estreta relació amb la delegació catalana de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) a la que una part del seus membres hi pertanyen. La coordinació de la Secció de Sòls amb la SECS amplia les possibilitats per organitzar activitats i intercanviar informació a més de ser una via de contacte amb la International Union of Soil Sciences.

La Secció de Sòls col·labora en el programa de recerca Protecció de Sòls de l’Institut d’Estudis Catalans que és una base documental sobre mapes de sòls, publicacions i altres documents.

Activitats de la Secció