+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Història rural

Coordinadora: Assumpta Serra i Clota

La Secció d’Història rural fou creada el desembre de 2007. Pretén ser un diàleg des de la història entre els espais agrícoles i els construïts.
Els seus objectius són:

1. Col·laborar, juntament amb els especialistes, en els temes propis de la ICEA: boscos, ramaderia, sòls, viticultura…
2. Estudiar la història de tots els habitants de Catalunya, des dels més humils fins als més poderosos.
3. Donar un protagonisme especial al patrimoni construït rural.

Activitats de la Secció

Masia-Territori

Masia-Territori