+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Viticultura i Enologia

Coordinador: Salvador Puig

La Secció de Viticultura i Enologia va néixer amb el mateix esperit general de la ICEA, però s’ocupa específicament de la viticultura i l’Enologia.
Promou i col·labora en estudis específics sobre les varietats autòctones catalanes i organitza activitats per divulgar els nostres vins, com ara:

• jornades tècniques
• conferències
• visites a zones vitícoles
• cursos
• tallers de tast
• promoció de treballs i estudis
• publicacions.

La funció de la Secció de Viticultura i Enologia no és ocupar-se de les activitats pròpies d’altres entitats i institucions, sinó fer de complement d’aquests organismes i ser útil a una de les activitats més antigues de la nostra agricultura.
Per tant, la Secció s’adreça als professionals del sector: viticultors, enòlegs, pagesos i persones amb l’esperit d’aprofundir en un món que entra de ple dins la nostra cultura mediterrània i la seva dieta, i que forma part del paisatge i de l’arquitectura des dels cellers medievals fins als modernistes.

Activitats de la Secció

Vitis Catalana