+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Estudis rurals

Coordinadora: Gemma Francès i Tudel

La Secció d’Estudis Rurals té com a objectiu aprofundir en el coneixement del món rural a Catalunya des d’una perspectiva àmplia, per tal de conèixer i entendre les realitats i problemàtiques d’aquests territoris i apropar-les al conjunt de la població. Per tant, conèixer, debatre i difondre sobre aspectes relacionats amb el desenvolupament rural són els tres objectius que configuren la raó de ser d’aquesta secció.
Per aconseguir aquests objectius es promouen activitats com ara:
— Conferències sobre un tema d’interès que proposen els participants amb un expert en la matèria. Tenen un caire formal.
— Tertúlies mensuals —de petit format i caire informal compartint un sopar— en les quals es debat sobre un tema específic amb la participació d’un ponent.
— Col·laborar en jornades i realitzar estudis específics.

Activitats de la Secció