+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Publicacions

Comitè de Publicacions:

Anna Jacas Benages, Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), directora
Maria Mercè Compte Barceló, Vocal de publicacions de la ICEA.
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar, Universitat Rovira i Virgili
Jordi Serratosa Vilageliu, Fundació del Parc de Recerca de la UAB

Quaderns Agraris

Quaderns Agraris és la revista periòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, destinada a publicar treballs i articles de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, preferentment catalanes.

Quaderns Agraris, com a mitjà d’expressió dels socis de la ICEA, disposa, a més, d’una secció, «Agrofòrum», on tenen cabuda articles d’opinió i informació.

Podeu consultar el números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana

Normes de publicació

 

Dossiers Agraris

Dossiers Agraris és una revista de publicació aperiòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Va començar a publicar-se l’any 1994.

Podeu consultar el números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana