+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Publicacions

Comitè de Publicacions:

Anna Jacas Benages, Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), directora
Maria Mercè Compte Barceló, Vocal de publicacions de la ICEA.
Jordi Serratosa Vilageliu, Fundació del Parc de Recerca de la UAB

Quaderns Agraris

Quaderns Agraris és la revista periòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, destinada a publicar treballs i articles de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura, preferentment catalanes.

Quaderns Agraris, com a mitjà d’expressió dels socis de la ICEA, disposa, a més, d’una secció, «Agrofòrum», on tenen cabuda articles d’opinió i informació.

Podeu consultar els números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana

Normes de publicació

 

Dossiers Agraris

Dossiers Agraris és una revista de publicació aperiòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Va començar a publicar-se l’any 1994.

Podeu consultar el números publicats en el Portal de Publicacions de l’IEC i a l’Hemeroteca Científica Catalana

 

NotICEA

NotICEA fou el butlletí creat el 2007 i fins al 2017 per informar de les notícies de la ICEA. Actualment, aquest butlletí ha quedat substituït per un de nou de periodicitat quinzenal que podeu consultar aquí.