+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Curs a càrrec d’Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral. Doctor Enginyer de Forests. Cap de l’Equipo de Defensa de la Propiedad del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza del Gobierno de Aragón. Degà del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes a Aragó.

OBJECTIU:  oferir una introducció bàsica però rigorosa als principals conceptes que cal dominar per a realitzar treballs d’investigació i defensa de la propietat forestal pública, i en particular de les forests d’utilitat pública.

LLOC i HORARIS: Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) el dijous 29 de novembre (de 9,30 h. a 18h., sala Nicolau d’Olwer) i divendres 30 de novembre de 9h. a 15h., sala Pi i Sunyer.

Inscripcions a l’enllaç  http://www.ingenierosdemontes.org/formacion/Curso.aspx?id=201