+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Data: Dimarts, 6 d’octubre de 2015

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Veterinària

Edifici V. Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra

Organitza: Departament de Veterinària (UAB) 

 

Actualment, en un entorn econòmicament difícil, les indústries alimentàries necessiten guanyar competitivitat millorant la gestió de les compres de matèries primeres, evitant els increments de costos inesperats per les fluctuacions dels mercats amb alta volatilitat. Aquest seminari exposa els mètodes actualitzats d’anàlisis i gestió de riscos de mercats aplicats a matèries primeres agroalimentàries.

A llicenciats o graduats d’estudis tècnics com ciència i tecnologia dels aliments, biologia, química o veterinària que treballen o volen desenvolupar la seva activitat en àrees de gestió de compres de la indústria agroalimentària. S’adreça a directors, caps o responsables de compres, compradors, gerents o directius que gestionen les compres de matèries primeres en la indústria agroalimentària.

Als socis de la ICEA se’ls ofereix un descompte.

Fullet amb la informació, el programa i la butlleta d’inscripció Seminari Mercats de Materies Primeres

Consultes i inscripcions  josefina.plaixats@uab.cat