+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Dia i hora: dimarts 11 d’abril, a les 19 hores
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

A càrrec de:
– Joan Tardà, diputat per ERC al Congrès
– Josep Maria Vila d’Abadal, vicepresident del Centre de la Propietat Forestal
– Ramon Espinach, cap del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
– Josep Maria Vives de Quadras, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
– Eulàlia Pagès, directora de Pagès editors

Introducció de: Joan Ignasi Castelló, autor

Informació del llibre: Pagès editors