+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Data: 20 d’abril de 2017 

Hora: 16:30          

Lloc: ESAB, C. Esteve Terradas, 8, Castelldefels

  • Les amenaces actuals de les abelles i els altres pol·linitzadors.
  • Com es poden conservar en les zones agrícoles? I en les zones urbanes?
  • Quin és l’estat actual de les poblacions en els cultius fructícoles?
  • Quina ha estat l’evolució de les abelles de producció de mel?

De tots aquests temes debatrem amb:

  • Joan Casanelles, investigador al Departament d’Ecologia de Sistemes, Universitat d’Amsterdam
  • Antoni Gómez Pajuelo, consultor d’apicultura
  • Laura Roquer, investigadora del CREAF