+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

24 d’octubre de 2017, Barcelona.
Institut d’Estudis Catalans, sala Prat de la Riba.
Organitza: Secció d’Història de la ICEA i Congrés Masia-Territori

Entre la comunitat d’arquitectes s’ha plantejat la necessitat de posar al dia el confort d’un mas segons els requeriments contemporanis. Cal prioritzar el material de proximitat, tal com passava abans de la facilitat de transport actual? Una part de la comunitat d’arquitectes considera que amb aquesta autolimitació es reforça l’escala territorial i social que sostenen les tècniques tradicionals. És acceptada aquesta tendència?

 

Programa

 

Inscripció
Per participar cal que us inscriviu, gratuïtament, per mitjà del formulari http://www.iec.cat/jornades/masia2017.asp
• Inscripció general: GRATUïTA
• Recepció d’inscrits de 8.30 a 9.00 h.
• Inici de la jornada 9.00 h..

 

La masia ha anat experimentant canvis i adaptacions al llarg de segles d’existència. Començant amb l’ampliació per a separar l’habitatge de les persones, de la zona destinada als animals, al segle XII, juntament amb la incorporació del forn de pa quan el conreu dels cereals fou suficient; l’ampliació dels espais interiorsi la construcció d’un pis superior, quan la tècnica del gòtic va permetre que la població utilitzés aquests recursos.

Aquest procés evolutiu continuà en el segle XIV amb la diversificació d’espais interiors entre la cuina, el menjador…, fins a culminar amb la tipologia ja tipificada de la masia del segle XVI de tres cossos i tres pisos.

La prosperitat econòmica del segle XVIII va comportar una ampliació de la masia, afegint-hi un cos, generalment a la part del davant, de tres pisos i amb grans balconades; incorporació d’esglesietes privades; separació d’espais interiors, entre les habitacions de les minyones i les dels mossos amb materials secundaris i ampliació de zones de magatzem com el celler o el graner.

En cada moment històric, la construcció ha utilitzat la forma constructiva i els materials que hi havia en aquell moment: segle XI paret seca; quan l’argamassa es va generalitzar, es construí amb parets més primes i, s’introduïren obertures i les teules afavorí la construcció de dos pisos.

La construcció de noves masies en el segle XX ha adaptat els elements bàsics propis de les cases d’aquest segle, com ara els banys i les cuines amb electrodomèstics. Totes aquestes construccions s’han fet segons la tecnologia i els materials que l’utilitzen actualment.

Quan es volen fer rehabilitacions o restauracions de masies edificades en temps anteriors, fetes amb els elements i lesformes constructives corresponents, el debat es produeix sobre la manera com s’han de fer. Què interessa més, fer-les imitant o utilitzant els materials antics o bé aprofitar les millores que aporten els nous materials? Si s’utilitzen els nous, cal mostrar clarament la diferència respecte de la resta?

L’Administració catalana intenta marcar directrius en cada un d’aquests aspectes, com l’ordenament recollit en el «Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable» o altres lleis com ara la Llei del sòl. Moltes d’aquestes normes són molt restrictives. Així, recentment, s’ha aprovat la modificació de l’article 50 de la Llei del sòl i sembla que per a tramitar llicències d’obres en masies sense ampliació o canvi d’ús no caldrà passar per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Entre la comunitat d’arquitectes s’ha plantejat la necessitat de posar al dia el confort d’un mas segons els requeriments contemporanis. Cal prioritzar el material de proximitat, tal com passava abans de la facilitat de transport actual? Una part de la comunitat d’arquitectes considera que amb aquesta autolimitació es reforça l’escala territorial i social que sostenen les tècniques tradicionals. És acceptada aquesta tendència?

Aprofitant les solucions constructives d’altres cultures edificatives, el resultat final ha d’harmonitzar amb el paisatge físic i cultural del lloc. A partir del coneixement que s’obtindrà de les diferents exposicions sobre aquests temes volem que el debat esdevingui la part essencial d’aquesta jornada.

Programa

Inscripció
Per participar cal que us inscriviu, gratuïtament, per mitjà del formulari http://www.iec.cat/jornades/masia2017.asp
Inscripció general: GRATUïTA
Recepció d’inscrits de 8.30 a 9.00 h.
Inici de la jornada 9.00 h..