+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Dijous 14 de febrer de 2019, a les 18.00h.
Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans. (C/ del Carme, 47, Barcelona)

Inscripció tancada. Podreu seguir l’acte per streaming a

Programa
18.00-18.45h: Dr. Joan Vallvé, ex-conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; Dra. Montserrat Viladrich, Catedràtica del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la Universitat de Lleida; i Dr. Carles Ibáñez, investigador i coordinador de l’Àrea d’Agrosistemes i Medi Ambient de l’IRTA, membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), exposaran l’informe Mengem futur.
18.45-20.30h: Debat moderat per Ester Torres, vicepresidenta de la ICEA.

L’informe
El CADS analitza els principals reptes que es plantegen per assegurar el proveïment d’aliments a Catalunya en circumstàncies futures més o menys complexes. Ho fa en l’informe Mengem futur, que acaba amb un conjunt de recomanacions estratègiques adreçades al conjunt del Govern de Catalunya.

El debat
El CADS ens diu que les decisions que prenguem -o no prenguem- avui en relació amb totes les polítiques que conflueixen en la producció agroramadera afectaran la nostra alimentació a mitjà i llarg termini.
L’informe proposa un pacte nacional per a la política alimentària i una estratègia alimentària per avançar vers un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, responsable i d’accés universal per a Catalunya
El mon agrari té molt a dir i propostes a fer per a aquesta estratègia. Per això us demanem que vingueu, exposeu i discutim plegats sobre com podem garantir la seguretat alimentària i tot el que podem i volem fer per anar guanyant en la sostenibilitat de l’activitat agrària.

Inscripció tancada. Per més informació icea@iec.cat