+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

La Organització Mundial de les Nacions Unides per l’Agricultura i Alimentació (FAO) fa anys que treballa de forma intensa en tota la temàtica de sòls. Mitjançant el seu portal de sòls, accessible en diverses llengües, es fa una intensa activitat de promoció del valor dels sòls, protecció, difusió científica, activitats i comunicació.

La Dra. Rosa M. Poch, membre de la ICEA, catedràtica al Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida és la presidenta del Panell Intergovernamental de sòls de la FAO (període 2018-2021). Gràcies a la seva tasca en el si de la FAO s’han traduït al català els materials divulgatius més recents sobre sòls publicats la FAO.

Aquest cartells donen missatges claus en relació a temàtiques concretes com les possibilitats del recurs sòls “EL TEU ALIAT
SILENCIÓS”, l’amenaça de destrucció dels sòls “ELS NOSTRES SÒLS AMENAÇATS”, la importància dels sòls en la mitigació del canvi climàtic “SÒL I CANVI CLIMÀTIC”, i elements associats als factors formadors del sòls “COM ES
FORMEN ELS SÒLS”.

Felicitem a la Dra. Rosa Maria Poch per la seva doble tasca tant en la seva activitat en les activitats intrínseques de la FAO com en la seva tasca de suport al reconeixement de la llengua catalana en aquesta institució.

La versió en català dels cartells la trobareu en aquests enllaços:

EL TEU ALIAT SILENCIÓS

pdf version (for printing)
https://www.dropbox.com/sh/z0yi889b00bcm0n/AAAdNnCYaOZLidkArEULEkq-a?dl=0

jpg version for ppt/web
https://www.dropbox.com/sh/5zej36dift7702y/AAASnAnDBOFMf1BvkJlZhJ4Ua?dl=0

ELS NOSTRES SÒLS AMENAÇATS

pdf version (for printing)
https://www.dropbox.com/sh/oa6wzusxnh7pws6/AAAUHtbUEVtqcAfgnoRzIuU0a?dl=0

jpg version for ppt/web
https://www.dropbox.com/sh/szkythlruihblqx/AACkLb4dEWq9b5aCMC6uEM4Oa?dl=0

SÒL I CANVI CLIMÀTIC

pdf version (for printing)
https://www.dropbox.com/sh/bqbnidzfu0jaf5c/AAAfcJdZTg7FPOEXLSr5BcX8a?dl=0

jpg version for ppt/web
https://www.dropbox.com/sh/kxgplte4sz513ti/AAAhrcmmifMkoXnrCygBxi-Ha?dl=0

COM ES FORMEN ELS SOLS

pdf version (for printing)
https://www.dropbox.com/sh/rikxyll7vtyocpy/AABiKBIdqIh2a3JD4OD4-J1aa?dl=0

jpg version for ppt/web
https://www.dropbox.com/sh/oamuh2dnuivgq3i/AADv0UX2eFQv6WdbhpwDQ9uFa?dl=0