+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

L’ABIM ―sigla que correspon a Annual Biocontrol Industry Meeting― és una reunió anual, en anglès, que es fa al Centre de Congressos de Basilea (Suïssa), que des de l’any 2005 acull fabricants de productes fitosanitaris biològics de tot el món. L’Institut de Recerca Suïssa per l’Agricultura Biològica (FiBL) i l’Associació Internacional de Fabricants de Biocontrol (IBMA) van organitzar la reunió.

Aquest any l’ABIM ha tingut lloc del 24 al 26 d’octubre i, segons xifres de la mateixa organització (https://www.abim.ch), ha disposat de 4.000 m2 d’exposició, 110 expositors de 19 països i més de 1.573 delegats de 53 països, representants de la indústria de control biològic. D’entre aquests expositors han participat set empreses espanyoles, quatre de Catalunya: AFEPASA, Biocontrol Technologies, Bioibérica i Futureco Bioscience; dos de València (GMW Bioscience i Idai Nature) i una de Saragossa (Daymsa). El programa del primer dia va constar de quatre sessions, quatre grups de treball, amb reunions exclusives per als membres associats de la IBMA, que corresponen als grups de semioquímics (feromones i al·leloquímics), microbials (microorganismes), invertebrats (macroorganismes) i substàncies naturals (extractes vegetals). També es va lliurar el Premi Bernard Blum 2022 al producte més innovador de l’any. El segon dia també hi va haver quatre sessions de treball i quatre tallers (només per a associats) i el tercer dia dues sessions de treball.

Els productes de biocontrol comprenen solucions de protecció de cultius amb accions fungicides, bactericides, insecticides, acaricides, nematicides, etc., que es troben al mercat com a productes registrats amb una d’aquestes accions o bé com a biofertilitzants o biostimulants.

Un debat important d’aquest any a la reunió ha estat l’alineació de l’Associació amb els objectius del Pacte Verd Europeu, de la Granja a la Taula i la reducció per a l’any 2030 del 50 % de pesticides químics. Aquest esdeveniment també ha permès poder compartir experiències amb molts professionals del sector del biocontrol, així com escoltar presentacions inspiradores i taules rodones. S’ha de remarcar la qualitat de les presentacions que van, una vegada més, validar la importància del biocontrol en la producció agrícola seguint un model d’agricultura sostenible. Una de les preocupacions més present ha estat la de conèixer la complexa i extensa regulació europea més recent per a poder registrar i comercialitzar els productes de biocontrol. Es van poder presenciar presentacions de la Comissió Europea sobre les últimes posicions polítiques referents al nou Reglament d’Ús Sostenible i els canvis rellevants en els requisits de registre dels productes de biocontrol. Les noves polítiques tenen com a objectiu reduir la dependència dels productes agroquímics i facilitar l’autorització i l’adopció de solucions que no siguin químiques.

Aquest sector obre les portes tant a les pimes com a les grans empreses, són noves oportunitats per a tothom. Es van presentar un nombre sorprenent d’innovacions, cada any són més els nous productes que es presenten i que volen ser eines imprescindibles per a facilitar la transformació cap a una agricultura més sostenible però igualment productiva. Les presentacions i expositors han posat en evidència el paper dels nous productes de biocontrol en la millora de la biodiversitat, la qualitat del sòl i la protecció dels cultius. Volen ser una alternativa vàlida per a la futura transició de la protecció de cultius amb productes agroquímics a la protecció amb productes biològics, a mesura que els nous productes biològics ofereixin solucions fiables als agricultors. Per això, aquesta trobada anual per a la indústria del biocontrol és tan important, no només per a la mateixa indústria, sinó també per a tota la societat.

El programa de l’ABIM 2022 va incloure innovacions i exitosos programes IPM de tot el món, i hi va destacar especialment el desenvolupament dinàmic del biocontrol al Brasil, primer mercat mundial de la protecció de cultius. El paper crucial de la indústria alimentària i la seva contribució a la transformació de l’agricultura van ser presentats per experts de la cadena de valor.

Des del 2015, cada any un jurat independent selecciona entre diverses candidatures un producte guanyador de biocontrol que proporciona una solució eficaç en la gestió de plagues o malalties, i que té un baix impacte en la salut humana i el medi ambient. El producte guanyador del Premi Bernard Blum 2022 de «Novel Biocontrol Solutions» va ser Pronemite de Biobest. En segon lloc va quedar Andermatt Biocontrol amb Plutex, i en tercer lloc, Oricontrol Plus d’Agrobio. El guanyador de la nova categoria «Millor producte innovador que ajuda a l’acceptació del biocontrol» va ser el producte Shindo Trap de CBC Europe. Trobareu més informació sobre els productes guanyadors a la pàgina web de la IBMA, a l’apartat Bernard Blum Award 2022.

Francesc Llauradó, tresorer de la ICEA
Dra. M. Isabel Trillas, vocal de la Junta de la ICEA