+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Introducció als boscos de la mediterrània: situació actual i perspectives

Presentació

Es recullen aquí els treballs presentats en el curs: “Introducció als boscos de la mediterrània : situació actual i perspectives “ organitzat per la Secció Forestal de la ICEA dins del marc de l’Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona a l’any 2009. Fins el moment és un tema poc tractat a escala mediterrània i que va requerir un estudi especialitzat, ja que en una gran part es tracta de boscos de molt baix rendiment econòmic i que presenten unes problemàtiques molt diferents a la dels boscos productius del centre i nord d’Europa.
Amb l’objectiu de fer una “radiografia” als boscos de la mediterrània, la informació recollida en el curs és molt amplia; dóna una visió global de la geografia i condicions climatològiques de la mediterrània i descriu les característiques forestals de tots i cada un dels països de la zona amb un gran detall d’estadístiques. A destacar, que es van tractar en profunditat els temes de l’economia i polítiques forestals seguides als diferents països de la mediterrània, i de les perspectives de futur d’aquests boscos. També es faciliten dades històriques i actuals sobre la importància geopolítica de la zona, que cada dia pren una major importància. Per tot l’indicat, creiem que es d’alt interès posar a disposició dels tècnics del sector i del públic en general les informacions que es van recollir en el curs, en un primer moment a través del web de la Icea, amb voluntat de que quan sigui possible es recullin en una publicació.


Josep Maria Vives

President de la ICEA

1. Introducción a la geografía del Mediterráneo

2. Los bosques de Africa Septentrional

3. Los Bosques del Medio Oriente

4. Los bosques de Europa Oriental y Turquía

5. Los bosques de Europa Occidental

6. La política forestal en el Mediterráneo

7. Importancia económica del sector forestal en el Mediterráneo

8. Geopolítica del área del Mediterráneo

Curs

«Introducció als boscos de la mediterrània. Situació actual i perspectives»

Data: 5 i 6 de novembre de 2009

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC

Programa

Organitza: Secció de Forestal

Taula rodona

«Les pinedes urbanes»

Data: 7 d’octubre de 2009

Organitza: Secció de Forestal

Acte de presentació

Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona

a càrrec de Joan Ràfols i Casamada, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
Albert Mamarbachi, enginyer agrònom i forestal, especialista en la Mediterrània oriental
Iñigo Rebollo San Miguel, coordinador de la Secció Forestal de l’Institució Catalana d’Estudis Agraris

Data: Dimecres 19 de novembre de 2008, a les set del vespre
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona)

L’acte serà presidit per l’Il·lm. Sr. Salvador Giner de San Julián, president de l’Institut d’Estudis Catalans.

Organitza: Secció de Forestal