+00 34 932 701 180 icea@iec.cat
Quan:
4 de maig de 2022 @ 18:00 – 20:30
2022-05-04T18:00:00+02:00
2022-05-04T20:30:00+02:00
On:
Seu de l'Institut d’Estudis Catalans a Barcelona
Carrer del Carme
47. Barcelona

L’any passat es van complir trenta anys des de la posada en marxa l’any 1991 de la Iniciativa o Programa LEADER. Es tracta d’una actuació adreçada al desenvolupament de les zones rurals de la Unió Europea amb un enfocament innovador —participatiu, territorial, multisectorial i ascendent— i que s’ha mantingut fins avui. La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) hi dedicarà la jornada «Trenta anys del programa LEADER: què es pretenia, què s’ha aconseguit i cap on anem», el dimecres 4 de maig a les 18 h. L’objectiu és reflexionar sobre el que s’ha fet, des de les primeres actuacions a la Terra Alta i els Pallars fins avui, i sobre les futures actuacions en el període de programació que començarà l’1 de gener de 2023. Al mes de març, la Comissió Europea ha fet públic l’estudi sobre l’impacte de les actuacions del Programa LEADER al període 2014-2020. A la pàgina web de la Comissió es pot trobar l’estudi (en anglès) i el resum executiu (en anglès i francès). La Red Española de Desarrollo Rural ha traduït al castellà el Resum Executiu. Els resultats, segons l’avaluació esmentada, han estat molt positius:

  • «LEADER ha demostrat la seva rellevància, eficàcia i valor afegit per al desenvolupament rural integrat i sostenible a nivell local»
  • «LEADER ha estat capaç de desenvolupar solucions complexes i adaptades localment als reptes del desenvolupament rural en molts contextos rurals contrastats»

A l’hora de presentar les mancances, l’estudi fa referència a quatre àmbits:

  • Els grups d’acció local LEADER disposen de recursos de la UE molt limitats, amb una mitjana de només vint euros per habitant a l’any i tenen «pressupostos molt limitats per l’augment de les càrregues administratives»;
  • Algunes autoritats de gestió (administracions dels estats membres o de les regions) van fer «una determinació massa restrictiva de les possibilitats de finançament, les condicions d’elegibilitat, els processos operatius i els objectius», i això va limitar la capacitat dels Grups LEADER;
  • Alguns equips tècnics dels Grups LEADER manifesten «que han mancat habilitats, coneixements i capacitats de divulgació per garantir estratègies d’alta qualitat, associacions i xarxes sòlides amb els actors locals rellevants i operacions gestionades de manera eficient»;
  • Es detecta «diàleg i estructures insuficients per a una comunicació regular i oberta entre tots els actors principals implicats».

Programa

18.00 h: Presentació de l’acte. Jordi Sala, president de la ICEA

18.10 h: Què es pretenia. Lourdes Viladomiu, professora de la UAB i avaluadora del programa

18.40 h: Cap on anem. Laura Dalmau, subdirectora general de Planificació Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i responsable del programa Leader

19.10 h: Un cas d’èxit. Jordi París,  director del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

19.40 h: La visió d’un beneficiari. Enric Camprubí, director general de Pirinat.

20.10 h: Torn d’intervencions i preguntes del públic. Modera: Jordi Rosell, professor de la UAB.